Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Holistyczne ujęcie pośrednictwa finansowego obejmuje pionowy przepływ środków z góry do dołu, od budżetu centralnego do beneficjentów, oraz od podatników do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz budżetów zadaniowych. Holistyczne podejście do pośrednictwa finansowego obejmuje również poziomy przepływ środków finansowych między poszczególnymi grupami wiekowymi, kohortami oraz pokoleniami oraz mechanizm racjonalizowania wyborów w czasie przy zarządzaniu ryzykiem finansowym codzienności. Błędy w tym zakresie mają długotrwałe negatywne następstwa dla gospodarstw domowych i budżetów JST a także państwa.

Obecnie dynamicznie rozwija się sektor nowoczesnych technologii finansowych, ale nadal część jego potencjału pozostaje niewykorzystana z uwagi na brak możliwości wdrożenia w realnej gospodarce, biznesie. Polskie banki wypracowują wiele innowacyjnych rozwiązań, często w oparciu o własne zasoby, jednak mimo znacznego zaawansowania technologicznego rynku zbyt mała liczba Fin-Techów nie ma przełożenia na wysoki poziom innowacyjności. Jak zmieni się rynek finansowy? Czy sektor finansowy czekają znaczne zmiany? W jakim kierunku podążą banki i inne instytucje finansowe? To pytanie, które stawia sobie wielu ekonomistów.

Banki zmuszone zostaną do szybkiego dostosowania się do zmian, odbudowania swojego nadwyrężonego zaufania oraz wyprzedzania tego, czego oczekuje klient. Wielu finansistów twierdzi, że czasy bankowej chwały już minęły, jednak banki nadal będą potrzebne, ale aby przetrwać muszą dostosować się do innowacyjnego rynku, nowoczesnego klienta. Bankowość detaliczna stosuje już wiele rozwiązań innowacyjnych, ale większe możliwości tkwią nadal w obszarze bankowości korporacyjnej. Obecnie istnieje jednak jeszcze wiele barier rozwoju Fin-techu w Polsce.

Zmiany nastąpią także w pośrednictwie finansowym. Holistyczne, całościowe podejście do finansów osobistych będzie wynikało z zapotrzebowania klientów. Skomplikowanie produktów finansowych, przepisów podatkowych spowoduje, że odpowiedni doradcy mający szeroką specjalistyczną wiedzę z wielu obszarów związanych z finansami osobistymi będą poszukiwani. Edukatorzy finansowi, planerzy finansowi, doradcy finansowi, sprzedawcy produktów będą także musieli korzystać z nowych rozwiązań i narzędzi Fin-techu, stąd konieczność odpowiednich regulacji w tym zakresie. Wprowadzenie nowych technologii wspomagających planowanie i doradztwo, nie zastąpi jednak edukacji konsumentów, którzy muszą mieć świadomość ryzyka, jakie niesie produkt. Fin-Tech ułatwia analizę, jest wsparciem, ale nie zastąpi człowieka, zwłaszcza w tak skomplikowanych systemach finansowo- podatkowych. Wraz ze zmianami w sektorze finansowym zmienić się musi struktura konsumentów, a wśród nich będą: świadomi konsumenci (płacący za odpowiednie doradztwo), klienci korzystający z tzw. Robo-Doradztwa oraz klienci polegający na własnej wiedzy (DIY – zrobię to sam). Dwie ostatnie grupy zmuszone będą ponosić konsekwencje za swoje błędne decyzje.      

Celem konferencji jest kompleksowe spojrzenie na pośrednictwo finansowe z punktu widzenia cyklu życia człowieka, zmian pokoleniowych oraz kompetencji cyfrowych. Pragniemy podzielić konferencję na trzy części. Pierwsza dotycząca dążeń do wdrożenia Fin- Tech w zarządzaniu ryzykiem finansowym codzienności. Druga obejmująca kształcenie edukatorów finansowych w pełnym cyklu życia człowieka. Trzecia skoncentrowana na miękkich elementach zarządzania ryzykiem finansowych codzienności, w tym audycie ryzyka refutacyjnego, etyce w pośrednictwie finansowym oraz ofercie kształcenia kadr w zakresie pośrednictwa finansowego.

Globalny kryzys to ogromne obciążenie zarówno dla gospodarki, jak i obywateli. Jednocześnie to niezwykle cenne źródło doświadczeń oraz nowej wiedzy w zakresie finansów. Potrzeba dyskusji oraz konfrontacji poglądów środowisk zarówno naukowych, jak i praktyki to konieczność, która wymaga stworzenia odpowiedniej płaszczyzny, jaką jest nasza konferencja o szeroko zakrojonych aktualnych ramach tematycznych i naukowych.

Konferencja jest zwykle miejscem spotkania praktyków oraz naukowców zajmujących się określoną problematyką badawczą, a w tym przypadku jest to przede wszystkim spotkanie nauki i praktyki, naukowców, przedstawicieli środowisk akademickich z praktykami rynku finansowego w szerokim rozumieniu. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli na wielo-aspektową analizę problemów w ramach zaproponowanych obszarów zagadnieniowych. Powinno ono stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowanie nowych poglądów, rozwiązań oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej oraz regionami świata.

TEMATYKA KONFERENCJI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOMITET NAUKOWY

Rada Naukowa Konferencji

Dr hab. prof. SAN Anna Bąkiewicz – Pełnomocnik Rektora Społecznej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Jan K. Solarz – Przewodniczący Konferencji
Prof. dr hab. Roman Patora – Rektor Społecznej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Urszula Żuławska – Dziekan Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Górski – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Leszek Klank – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak – Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. Władysław Szymański – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jan Śliwa – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Marian Walczak – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Adam Noga – Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. dr hab. Czesław Bywalec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Aldon Zalewski - IER i GŻ – PIB Warszawa
Dr hab. Prof. SGH Jacek Łaszek – Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. Prof. SAN Konrad Raczkowski – Społeczna Akademia Nauk
Dr hab. prof. nadzw. UEP Krzysztof Waliszewski – Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
Dr hab. Prof. SAN Marian Wypych – Społeczna Akademia Nauk
Dr Elżbieta Klamut – Społeczna Akademia Nauk 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Dr Elżbieta Klamut – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr Marcin Daniecki
Dr Mariusz Sokołek
Mgr Dorota Nowak

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 10.20

Otwarcie konferencji

10.20 – 11.45 Sesja I

Technologie w zarządzaniu ryzykiem codzienności

11.45 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 13.30 Sesja II

Pośrednictwo finansowe – teraźniejszość a przyszłość

13.30 – 14:00

Lunch

14.00 – 15.15 Sesja III

Gospodarstwa domowe na rynku finansowym

15.15 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 16.45 Sesja IV

Edukacja w pośrednictwie finansowym

16.45 – 17.00

Zakończenie Konferencji

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Pliki do pobrania:

Oświadczenie prawa autorskie Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Zasady publikowania Przedsiębiorczość i Zarządzanie

TERMINY, KOSZTY

Termin konferencji:

23 maja 2018 r. w godzinach 10.00 – 17.00

Miejsce konferencji:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WARSZAWA
INSTYTUT EKONOMICZNY
ul. Łucka 11, Warszawa 00-842

KOSZT UCZESTNICTWA

 • Uczestnictwo w konferencji
  wraz z publikacją artykułu
 • 650 PLN
 • Termin zgłoszenia: do 31 marca 2018 r.
 • Termin płatności: do 20 kwietnia 2018 r.
 • Uczestnictwo w konferencji
  bez publikacji artykułu
 • 300 PLN
 • Termin zgłoszenia: do 31 marca 2018 r.
 • Termin płatności: do 20 kwietnia 2018 r.
 • Publikacja
  artykułu
 • 650 PLN
 • Termin zgłoszenia: do 15 maja 2018 r.
 • Termin płatności: do 20 kwietnia 2018 r.

Wpłatę prosimy kierować na konto:

ING BŚ 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90 - 113 Łódź

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz „Finanse 2018”

ZAPISZ SIĘ

Uczestnik

tytuł lub stopień naukowy

Adres do korespondencji

ulica, nr lokalu

format 00-000

Dane do wystawienia faktury VAT

ulica, nr lokalu

format 00-000

Forma uczestnictwa
Proponowany tytuł referatu
Publikacja w języku
Referat
Browse...

Maximum 10MB

Upoważniam Państwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu

ING BŚ 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
Społeczna Akademia Nauk ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika + „Finanse 2018”

KONTAKT

Dr Elżbieta Klamut,
e-mail: eklamut@spoleczna.pl
kom. 608 783 653

e-mail: san.finanse@san.edu.pl
strona internetowa: http://www.konferencja.finanse.san.edu.pl lub http://www.biografiefinansowe.san.edu.pl/

ADRES ORGANIZATORA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WARSZAWA
INSTYTUT EKONOMICZNY
ul. Łucka 11, Warszawa 00 – 842
e-mail: instytut.ekonom@san.edu.pl
Tel. (22) 656 36 16

Galeria - archiwum 2015

Fotoreportaż z konferencji - Autor: Marta Madej, Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, SAN.

DSC_0828a_167
DSC_0830a_168
DSC_0831a_169
DSC_0834a_170
DSC_0835a_171
DSC_0836a_172
DSC_0837a_173
DSC_0841a_174
DSC_0842a_175
DSC_0845a_176
DSC_0846a_177
DSC_0847a_178
DSC_0848a_179
DSC_0850a_180
DSC_0851a_181
DSC_0852a_182
DSC_0853a_183
DSC_0855a_184
DSC_0856a_185
DSC_0857a_186
DSC_0858a_187
DSC_0859a_188
DSC_0860a_296
DSC_0861a_189
DSC_0863a_190
DSC_0865a_191
DSC_0867a_297
DSC_0875a_192
DSC_0876a_193
DSC_0877a_194
DSC_0879a_195
DSC_0883a_196
DSC_0884a_197
DSC_0889a_198
DSC_0893a_199
DSC_0896a_298
DSC_0897a_299
DSC_0898a_200
DSC_0901a_201
DSC_0904a_202
DSC_0905a_203
DSC_0909a_204
DSC_0910a_205
DSC_0911a_206
DSC_0913a_207
DSC_0914a_208
DSC_0916a_209
DSC_0917a_210
DSC_0921aa_211
DSC_0923aa_212
DSC_0924a_213
DSC_0926a_300
DSC_0927a_301
DSC_0928a_214
DSC_0929a_215
DSC_0930a_216
DSC_0933a_217
DSC_0936a_218
DSC_0944a_302
DSC_0946a_219
DSC_0950a_303
DSC_0952a_304
DSC_0953a_305 kopia
DSC_0953a_305
DSC_0956a_306
DSC_0957a_307
DSC_0958a_220
DSC_0959a_221
DSC_0960a_222
DSC_0964a_223
DSC_0973a_224
DSC_0974a_225
DSC_0975a_226
DSC_0975aa_227
DSC_0976a_228
DSC_0977a_229
DSC_0979a_230
DSC_0980a_231
DSC_0981a_232
DSC_0983a_308
DSC_0985a_233
DSC_0989a_309
DSC_0995a_234
DSC_1000a_235
DSC_1002a_310
DSC_1003a_311
DSC_1004a_236
DSC_1007a_237
DSC_1014a_238
DSC_1016a_239
DSC_1018a_240
DSC_1018aa_241
DSC_1020a_242
DSC_1020aa_243
DSC_1024a_245
DSC_1026a_246
DSC_1029a_247
DSC_1030a_248
DSC_1032a_249
DSC_1033a_250
DSC_1036a_251
DSC_1048a_252
DSC_1053a_253
DSC_1056a_254
DSC_1061a_255
DSC_1062a_312
DSC_1070a_313
DSC_1072a_314
DSC_1073a_315
DSC_1074a_256
DSC_1075a_257
DSC_1076a_316
DSC_1078a_258
DSC_1079a_259
DSC_1081a_260
DSC_1084a_261
DSC_1089a_262
DSC_1092a_263
DSC_1095a_264
DSC_1096a_265
DSC_1104a_266
DSC_1110a_267
DSC_1114a_268
DSC_1116a_269
DSC_1120a_270
DSC_1126a_271
DSC_1129a_317
DSC_1134a_272
DSC_1135a_273
DSC_1136a_274
DSC_1142a_275
DSC_1144a_318
DSC_1145a_319
DSC_1146a_320
DSC_1149a_321
DSC_1150a_322
DSC_1151a_323
DSC_1152a_324
DSC_1153a_325
DSC_1155a_326
DSC_1156a_276
DSC_1160a_327
DSC_1162a_328
DSC_1167a_329
DSC_1168a_330
DSC_1179a_331
DSC_1182_332
DSC_1192a_333
DSC_1194a_334
DSC_1196a_337
DSC_1203a_335
DSC_1209a_336
DSC_1216a_277
DSC_1220a_278
DSC_1224a_279
DSC_1245a_280
DSC_1251a_281
DSC_1252a_282
DSC_1253a_283
DSC_1258a_284
DSC_1260a_285
DSC_1262a_286
DSC_1263a_287
DSC_1264a_290
DSC_1264aa_291
DSC_1265a_292
DSC_1275a_293
DSC_1279a_295